Esercizi spirituali Terra Santa

Esercizi spirituali itineranti
ESERCIZI SPIRITUALI

Esercizi spirituali itineranti

Giornate di preghiera e silenzio in Terra Santa tra Betlemme e Gerusalemme


Richiesta informazioni